Portallösning

NYHET-ny-webbplats

Vår portallösning – definitionen av smidighet och kostnadseffektivitet

Detta är tjänsten du inte vill vara utan, ett webbaserat system som gör att du får ordning och reda på alla dina projekt. I detta strukturerade arbetsflöde hanterar vi samtliga projekt – från idé till färdig trycksak – där alla inblandade parter har tillgång till den senaste versionen och informationen.

All kommunikation rörande projektet sker inom ramarna och möjligheterna till kundanpassning är stora, därför upplever du trygghet och kontroll. Portalen innefattar projektarkivering, versionshantering, korrespondens, överblick och insikt i alla led vilket ger de bästa förutsättningarna för ett optimerat tryckresultat. Kontakta våra säljare så berättar de mer.