Om oss

introbild-BordingInStore

Vi bryr oss lite mer !

Ja, 1+1 blir faktiskt mer än 2 ! Tidigare NP-Tryck AB och Bording Halmstad samlar sig under det nya namnet Bording InStore AB plus att vi genom Bordingkoncernen ökar våra möjligheter. Vi finns nu tillsammans i Helsingborg avseende såväl produktion som administrativt. I ett samlat bolag kan vi än bättre möta upp på marknaden och de krav som ställs och kommer ställas på oss framöver. Med hela Bording-koncernen i ryggen blir vår portfölj bredare och våra lösningar än mer kundanpassade. Ni kommer möta samma personal, engagemang och kompetens i vårt samlade bolag – men med ökade möjligheter.  Såsom vårt nya namn antyder – Bording InStore AB – kommer vi fortsatt vara specialister på tryckt butiksmaterial men även utveckla breda kommunikations- och IT-lösningar utifrån koncernens samlade möjligheter.

 Vi ser det som en självklarhet att leverera trycksaker med den absolut bästa kvaliteten. Vi har gått från traditionella tryckerier till en pålitlig och högpresterande proaktiv samarbetspartner. Annat vore konstigt, då vi har mer än 90 år i branschen tillsammans.

Vi har våra kunder att tacka för utvecklingen, tillsammans med vårt eget fortlöpande interna utvecklingsarbete. Med en bransch i ständig förändring strävar vi hela tiden efter att ligga steget före och erbjuda bästa möjliga lösningar såväl traditionellt som digitalt.

Kundens framtida behov ställer höga krav på oss, medan vi fortsätter att leverera kundlösningar som utvecklar båda parter. Vi har därför ställt vår maskinpark och vårt miljö- och kvalitetsarbete på sin spets. Vi har Svanenlicens och är  CGP-certifierade – våra kunders projekt möts upp med bästa tänkbara kvalitet – vilket är en självklarhet för oss.