Bording InStore stärker upp marknadsavdelningen med 3 nya och starka profiler. Vi är glada att kunna välkomna Jonathan Göransson, Katarina Möllergren och Jimmy Lämpegård. Våra nya kollegor kommer ytterligare stärka upp marknadsavdelningen med gedigen kompetens. Vi fortsätter att leva som vi lärt och möter dina nuvarande och framtida behov med integrerade tjänster och snabb anpassning till ny teknik och utveckling. Låt oss hjälpa er att sälja mer.