F.E Bording köper Instore expert i Danmark. Hecht A/S ingår numera i Bordingkoncernen, förvärvet är ett led i att ytterligare stärka marknadsnärvaron i Norden inom Instore segmentet. Hecht A/S kommer även byta namn till Bording Instore A/S. Tillsammans med Bording Instore AB i Sverige ökar styrkan ytterligare som ledande inom Instore marknaden i Norden.