Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Bording InStore, våra uppdragsgivare och kunder samt våra samarbetspartners som exempelvis transportörer. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund och beställare. Personuppgifterna behandlas på ett sådant sätt som krävs av oss enligt lag.

Läs mer om vår policy sett till GDPR.